INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023

Tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn tháng 5 và quý II tốt hơn quý I trên nhiều lĩnh vực…

Những mục tiêu lớn cơ bản đạt được, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Tuy nhiên, tình hình kinh tế – xã hội còn những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức; trong đó, nổi lên 3 nhóm vấn đề lớn: Tăng trưởng kinh tế thấp hơn kịch bản đề ra; tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn, cần nỗ lực hơn; tình hình kỷ luật kỷ cương có lúc chưa nghiêm, còn tình trạng cán bộ công chức viên chức sợ sai, né tránh trách nhiệm.

INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 1.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 2.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 3.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 4.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 5.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 6.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 7.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 8.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 9.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 10.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 11.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 12.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 13.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 14.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 15.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 16.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 17.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 18.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 19.
INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế xã hội sau nửa chặng đường 2023 - Ảnh 20.

 Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Nguồn tin theo: media.chinhphu.vn
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.