Huyện Đà Bắc: Còn nhiều khó khăn trong phát triển TCCS Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh vừa dẫn đầu đoàn của tỉnh tiến hành khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tại Đảng bộ huyện Đà Bắc.

Huyện Đà Bắc có tổng số doanh nghiệp là 143 đơn vị, chia theo các loại hình siêu nhỏ, thành lập theo luật Hợp tác xã; hợp tác xã; doanh nghiệp tư nhân; công ty hợp danh; công ty TNHH tư nhân; công ty cổ phần tư nhân; doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; doanh nghiệp liên doanh.

Thực hiện Chỉ thị 38-CT/TU, các cấp uỷ, chính quyền MTTQ và các đoàn thể trong toàn huyện đã chủ động tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động về ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng và đoàn thể đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tuy nhiên, hiện nay toàn huyện chưa có tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Việc phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện còn những hạn chế, khó khăn. Từ năm 2015 đến nay, đã kết nạp được 03 đảng viên và cử 07 đồng chí học lớp cảm tình Đảng. Thành lập được 03 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp; 29 tổ chức đoàn thanh niên, 163 chi đoàn cơ sở với gần 4 nghìn đoàn viên và gần 10 nghìn thanh niên; 19 tổ chức Hội Cựu chiến binh, 126 chi hội với trên 3.152 hội viên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TU, qua đó tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội huyện thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp và nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá làm rõ thêm những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong thực hiện Chỉ thị 38-CT/TU. Hầu hết các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, số lượng công nhân và người lao động không nhiều, thời gian làm việc không ổn định; chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội còn hạn chế, chậm đổi mới…Từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp uỷ Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo Chỉ thị 38-CT/TU và các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương khác có liên quan đến hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội. Trước mắt cần ưu tiên thành tập tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức của người lao động; tạo điều kiện thuận lợi để thành lập các tổ chức đảng, nhất là với cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị cho quần chúng, nhất là công nhân lao động trong các doanh nghiệp nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên…

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.