HƯỚNG DẪN Thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp – doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” lần V, năm 2022

HƯỚNG Dẫn Thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp – doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” lần V, năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 24/5/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tô chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu ”Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” lần thứ V, năm 2022. Sở Nội vụ hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu ”Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Hình” lần V, năm 2022 như sau:

■ Hồ sơ đề nghị xét tặng của doanh nghiệp, doanh nhân gồm:
– Đơn đăng ký tham gia bình chọn; báo cáo thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân tham gia (Phụ lực kèm theo);
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng thực);
+ Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh các thông tin trong báo cáo đánh giá thành tích 02 năm liên tục (2020 – 2021) của doanh nghiệp, doanh nhân đăng ký tham gia giải thưởng, bao gồm;
+ Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thuộc diện kiểm toán bắt buộc thì phải nộp báo cáo Báo cáo tài chính, Báo cáp hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được kiểm toán;
+ Xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế trực tiếp quản lý (đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2021);
+ Xác nhận của công đoàn cấp trên cơ sở (Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, cồng đoàn ngành, công đoàn Ban Quản lỷ các Khu công nghiệp nơi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh) về hoạt động của công đoàn cơ sở doanh nghiệp.
+ Xác nhận (thông báo) của cơ quan bảo hiểm xã hội về số tiền đóng bâo hiểm từ 01/2020 đến hết tháng 12/2021.
+ Các loại chírng chỉ, chứng nhận về: Quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phàm, môi trường, trách nhiệm xã hội…(nếu có);

+ Các loại huân, huy chương, bằng khen, giấy khen, chứng nhận (nếu có);
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
+ Nơi nhận hồ sơ: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ

Thời gian nhận hồ sơ: từ 10/6/2022 đến ngày 01/7/2022. Căn cứ hưởng dẫn này đề nghị Chu tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch ửy ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp; Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai nội dung hướng dẫn này tớỉ các doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) để được hướng dẫn./.

Download tài liệu hướng dẫn và 03 mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng: ho so xet tang danh hieu doanh nghiep doanh nhan tieu bieu tinh hoa binh

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.