Hợp tác – Liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía bắc

Tới dự diễn đàn có Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các cơ quan T.Ư, địa phương, Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, cùng 28 đoàn đại biểu của 24 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trước những khó khăn hiện nay, Chính phủ đã triển khai các chương trình lớn nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp.

Các vị đại biểu về dự Diễn đàn Hợp tác - Liên kết khu vực phía Bắc năm 2020 - 2021

Các vị đại biểu về dự Diễn đàn Liên kết – Hợp tác khu vực phía Bắc 2020 – 2021

Tuy nhiên, các doanh nghiệp phát triển còn chậm về số lượng và chất lượng, gặp khó khăn trong liên kết, kết nối với các thị trường nước ngoài. Vì vậy, thông qua diễn đàn lần này, các đại biểu cần thảo luận và đề ra được giải pháp nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, năm 2020 là một năm mà nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Đại dịch Covid-19 cũng khiến các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải đóng cửa do sức mua giảm, kinh doanh không có lợi nhuận.

Trong chín tháng năm 2020, đã ghi nhận hơn 70.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và đóng cửa, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể, ảnh hưởng tới hơn 31 triệu người lao động. Đây là những thách thức rất lớn đối với Việt Nam và các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại diễn đàn, các đại biểu doanh nghiệp cũng thảo luận về những khó khăn, rào cản trong việc đưa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào cuộc sống. Kịp thời đưa ra các kiến nghị để sớm giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất – kinh doanh; tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm thị trường trong nước, phát huy tiềm năng, lợi thế, kết nối cung cầu hàng hóa giữa các doanh nghiệp sản xuất và phân phối, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo mối liên kết giữa các tập đoàn kinh tế lớn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Từ đó, mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và xúc tiến đầu tư để phát triển kinh tế địa phương.

Đồng chí Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Diễn đàn Đồng chí Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Diễn đàn

Các ý kiến sẽ được T.Ư Hội tổng hợp và báo cáo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và một số bộ, ngành liên quan có thêm cơ sở hoạch định chính sách, định hướng hoạt động và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng về hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động nặng nề của đại dịch gây ra.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.