Hoà Bình: Kinh tế-xã hội tăng trưởng khá 6 tháng đầu năm

Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Hoà Bình đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoà Bình Nguyễn Văn Toàn trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2021

Tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày Báo cáo Bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 và Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Báo cáo đã chỉ rõ: Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá.

Cụ thể, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,57%; công nghiệp-xây dựng tăng 32,22%; dịch vụ tăng 5,51%; thuế sản phẩm tăng 8,09%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 19,92%; công nghiệp-xây dựng 44,45%; dịch vụ 30,55%; thuế sản phẩm 5,08%.

Một khu công nghiệp tại tỉnh Hoà Bình

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 8.631,7 tỷ đồng, tăng 7,12% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 64.000 ha, bằng 100% kế hoạch. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định. Công tác chăm sóc, khoanh nuôi và phát triển rừng được quan tâm, đã trồng được trên 451.000 cây phân tán và cây ăn quả các loại phục vụ Tết trồng cây và trên 4.845 ha rừng tập trung, đạt 85,7% kế hoạch năm. Tiếp tục nuôi trồng thủy sản trên 2.700 ha diện tích mặt nước và trên 4.700 lồng nuôi cá, sản lượng thu hoạch ước đạt 3.880 tấn. Đến nay, có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 46 khu dân cư kiểu mẫu, 151 vườn mẫu; có 58/131 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 44,3% tổng số xã), bình quân đạt 15,4 tiêu chí/xã.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 25,89% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.344,6 tỷ đồng, tăng 24,29% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 21.657 tỷ đồng, tăng 14,93% so với cùng kỳ năm trước, bằng 48,71% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt kết quả tích cực. Giá trị xuất khẩu ước đạt 578,88 triệu USD, tăng 29,64% so với cùng kỳ năm trước, bằng 47,54% so với kế hoạch năm. Nhập khẩu ước đạt 506,05 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước, bằng 51,64% so với kế hoạch năm. Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh Hòa Bình trong 6 tháng đầu năm ước đạt 690.000 lượt khách, bằng 20,1% kế hoạch năm; tổng doanh thu ước đạt 700 tỷ đồng, bằng 24,1% kế hoạch năm.

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 30/6/2021 được 969,4 tỷ đồng, đạt 25,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 35% kế hoạch vốn đã được giao chi tiết cho các dự án. Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.029 tỷ đồng, bằng 47% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 40% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 5.667,4 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 45% so với Nghị quyết HĐND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, có 260 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 6.480 tỷ đồng. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho 12 dự án, trong đó có 11 dự án trong nước với số vốn đăng ký là 252,39 tỷ đồng và 01 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 6,5 triệu USD. Công tác quản lý xây dựng, quy hoạch kiến trúc, quản lý nhà và thị trường bất động sản, công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật được đẩy mạnh. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 28,99%.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển so với cùng kỳ năm trước, đời sống tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp cơ bản ổn định.

Trước đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII (2020-2025) đã đề ra 4 đột phá chiến lược, 11 nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025 đạt 9%; năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 38%. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 8%/năm. Kim ngạch xuất khẩu hằng năm tăng bình quân 18% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5-3%/năm; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%….

Nguồn: baochinhphu.vn

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.