Đánh giá Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Chiều 22/9, Thanh tra tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh đã đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QC-TTr-HHDN, ngày 24/5/2019 giữa Thanh tra tỉnh và Hiệp hội DN tỉnh góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về chi phí thời gian, chi phí không chính thức.

Thanh tra tỉnh và Hiệp hội DN thống nhất đánh giá: Việc thực hiện quy chế phối hợp đã từng bước khắc phục, hạn chế được sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, những khó khăn vướng mắc đã được Thanh tra tỉnh theo thẩm quyền từng bước tháo gỡ, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh của người dân, doanh nhân, DN qua đường dây nóng, hộp thư điện tử của Thanh tra tỉnh để làm rõ và xử lý dứt điểm các thông tin, phản ánh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN sản xuất, kinh doanh (SXKD). Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại trong công tác trao đổi thông tin giữa hai bên. Công tác xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tại một số sở, ngành, UBND huyện còn lúng túng. Các chỉ số chi phí thời gian và chi phí không chính thức năm 2020 chưa được cải thiện, thậm chí giảm điểm và giảm thứ bậc so với năm 2019…

Nhằm cải thiện tốt các chỉ tiêu đánh giá chưa tốt và các chỉ tiêu thành phần khác để từng bước cải thiện điểm số và thứ hạng của chỉ số thời gian và chỉ số chi phí không chính thức, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các bên, nhất là các thông tin về việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra DN; việc gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc của người dân, DN. Lập phiếu điều tra, tiến hành khảo sát về chi phí thời gian, chi phí không chính thức đối với các DN trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích doanh nhân, DN tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động SX-KD; chỉ đạo các DN trên địa bàn tỉnh phản ánh kịp thời về Thanh tra tỉnh việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra DN, phản ánh những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc và của cán bộ thanh tra, kiểm tra yêu cầu chi trả chi phí không chính thức…

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.