Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Ngày 8/12/2023, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 4500/SXD-KT&VLXD về công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Theo đó, Sở Xây dựng công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời điểm tháng 11 năm 2023, có Phụ lục kèm theo (đăng tải trên trang Website của Sở Xây dựng Hoà Bình tại địa chỉ https://soxaydung.hoabinh.gov.vn).

Giá một số loại vật liệu xây dựng được công bố tại Phụ lục kèm theo được Sở Xây dựng xác định trên cơ sở hồ sơ đề nghị đăng ký giá của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và đại lý chính thức của các nhà sản xuất, kết quả khảo sát thu thập thông tin giá vật liệu do Sở Xây dựng thực hiện. Giá vật liệu xây dựng được công bố tại công văn này làm cơ sở để các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan lựa chọn để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc tổ chức xác định giá xây dựng công trình theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh chưa sản xuất được, các loại vật không có tại khu vực xây dựng công trình, các vật liệu có giá tại địa bàn nơi có công trình xây dựng quá cao so với sản phẩm cùng loại được công bố tại địa bàn khác (huyện khác trong tỉnh, cơ sở sản xuất khác, các huyện giáp ranh của tỉnh bạn) Chủ đầu tư lựa chọn tại khu vực gần nhất và có giá phù hợp, cộng với cước vận chuyển về công trình, để tính giá vật liệu đến chân công trình phù hợp và tiết kiệm nhất.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.