Chỉ số xanh PGI là gì? Bao gồm bao nhiêu chỉ số thành phần?

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI). Trong báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần đầu tiên giới thiệu Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) nhằm hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố nâng cao chất lượng quản trị môi trường, hướng tới định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững – một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

1. Chỉ số PGI – Chỉ số xanh cấp tỉnh là gì?

– Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) là bộ chỉ số Bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn của doanh nghiệp như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác.

– Chỉ số Xanhcấp tỉnh (GPI) được xây dựng nhằm cung cấp thông tin đầu tư vào phục vụ cho công tác hoạch định chính sách ở cả cấp trung ương và địa phương nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực việc biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và tính bền vững của doanh nghiệp.

– Hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố nâng cao chất lượng quản trị môi trường, hướng tới định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

2. Bộ chỉ số xanh (GPI) bao gồm 04 chỉ số thành phần:

  • Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu
  • Thúc đẩy thực hành xanh
  • Bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu
  • Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường

3. Mục tiêu chỉ số xanh (PGI) là gì:

Mục tiêu của chỉ số xanh là thúc đẩy các tỉnh, thành phố tại Việt Nam quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường, góp phần thu hút các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường và các dự án “xanh”, chất lượng cho Việt Nam.

Việc xây dựng PGI nhằm mục tiêu cung cấp thông tin về chất lượng môi trường, hỗ trợ các địa phương trong sàng lọc các dự án đầu tư, đồng thời tạo ra được động lực để các doanh nghiệp đầu tư theo hướng thân thiện môi trường, động lực cho việc thay đổi sự cạnh tranh giữa các tỉnh, thành phố.

Bằng việc xây dựng và công bố PGI, nhóm chuyên gia mong muốn khuyến khích, cổ vũ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách liên quan đến đầu tư và môi trường, chọn lọc được các dự án đầu tư thân thiện với môi trường; thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường; định hướng các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường; thúc đẩy nhiều dự án xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn.

4. TOP 10 tỉnh có chỉ số xanh (PGI) 2022 cao nhất:

Tại Lễ công bố ngày 11/4, Top 10 tỉnh có điểm PGI cao nhất gồm Trà Vinh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Dương, Lào Cai, Bắc Kạn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

Theo lãnh đạo USAID, việc tiếp cận nguồn lực tăng trưởng xanh đem lại nhiều tác động lớn cho các doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây là động lực thúc đẩy Việt Nam phát triển bền vững và hiện thực các mục tiêu đã cam kết.

5. Kết luận

Chỉ số Xanh sẽ được công bố như một phần của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được công bố hàng năm, với hỗ trợ từ USAID kể từ khi chỉ số này được công bố lần đầu tiên năm 2005. PCI đã trở thành một công cụ quan trọng để khuyến khích và thúc đẩy cải cách ở cả cấp trung ương và cấp địa phương về công tác điều hành kinh tế.

Việt Nam đang ở trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi xanh, do đó chỉ số PGI 2022 có thể được coi là một bộ chỉ tiêu cho phép đánh giá, đo lường và so sánh những bước tiến chính sách ở cả bốn khía cạnh của quản trị môi trường và chỉ số tổng thể.

Chỉ số Xanh sẽ góp phần đẩy mạnh tiến trình phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam và thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được các cam kết đã đưa ra tại COP26.

Tổng hợp

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.