Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về tiếp tục thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có Công văn số 2065/UBND-NVK về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; chủ động phối hợp với Sở KH&ĐT và các cơ quan liên quan tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tổng hợp phản ánh, kiến nghị, bất cập trong thực hiện các quy định kinh doanh, gửi các bộ, ngành xử lý theo chức năng quản lý.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 837/UBND-KSTT, ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; định kỳ hằng quý tổng hợp kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Thường xuyên truy cập Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh để nghiên cứu, góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hoá các quy định kinh doanh khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tổng hợp phản ánh, kiến nghị, bất cập trong thực hiện các quy định kinh doanh, gửi các bộ, ngành xử lý theo chức năng quản lý. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền cần được giải quyết, chủ động báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, khuyến khích các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân tham gia đóng góp ý kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên truy cập Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh để nghiên cứu, tham vấn, góp ý, gửi vướng mắc, đề xuất đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hoá các quy định kinh doanh khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến…

Đức Phượng (TH)

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.