Bổ sung quy hoạch 23 địa điểm thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Ngày 17/8/2022, UBND tỉnh Hòa Bìnhban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung vào Quy hoạch nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp).

Theo đó, Kế hoạch bổ sung quy hoạch 23 địa điểm thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng với tổng diện tích là 550,33 ha. Cụ thể, thành phố Hòa Bình bổ sung 3 mỏ: Mỏ đất san lấp (TR-01) xã Hòa Bình, Mỏ đất san lấp (TR-02) xã Hòa Bình, Mỏ đất san lấp (TR-03) xã Hòa Bình; huyện Tân Lạc bổ sung 4 mỏ: Khu Mường Khang- thị xã Mãn Đức, xóm Tân Thành- xã Nhâm Mỹ, Xóm 1- xã Tử Nê, xóm Bin- xã Tử Nê; huyện Kim Bôi bổ sung 1 mỏ tại xóm Gò Tháu- xã Đú Sáng và Xóm Khăm- xã Bình Sơn; huyện Lương Sơn bổ sung 1 mỏ tại xóm Cao Sơn- xã Cao Sơn; huyện Đà Bắc bổ sung 3 mỏ: Tiểu khu Tày Măng- thị trấn Đà Bắc, xóm Phổn- xã Cun Pheo, xóm Nà Mời- xã Mường Chiềng; huyện Mai Châu bổ sung 1 mỏ tại xóm Vặn, xã Bao La; huyện Lạc Thủy bổ sung 1 mỏ tại xã Yên Bồng; huyện Yên Thủy bổ sung 3 mỏ tại: xóm Hợp Nhất- xã Bảo Hiệu, xóm Hợp Lý- xã bảo Hiệu, xóm Yên Tân- xã Lạc Lương; huyện Cao Phong bổ sung 3 mỏ: Xóm Nam Sơn 2- xã Thu Phong, xóm Tiềng – xã Bắc Phong, xóm Thang- xã Thạch Yên; huyện Lạc Sơn bổ sung 3 mỏ: Mỏ đất xã Văn Nghĩa 1, mỏ đất xã Văn Nghĩa 2, mỏ đất Dộc Cốc- Thị trấn Vụ Bản.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức công bố trí quy hoạch theo quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý họa động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tại các khu vực được bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.
Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật vị trí các điểm mỏ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên qan nghiên cứu, đề xuất thực hiện thủ tục thăm dò, cấp phép khai thác và sử dụng khoảng sản đối với các khu vực được bổ sung, điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật các vị trí mỏ được bổ sung vào quy hoạch tỉnh, đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo.
UBND các huyện, thành phố có khu vực được bổ sung, điều chỉnh cập nhật vị trí vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và pháp luật có liên quan đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và người dân địa phương nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; bảo đảm an ninh, trật tư xã hội tại các khu vực khai thác khoáng sản; tổ chức bảo vệ các khu vực chưa có quy hoạch, các khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác khoáng sản theo quy định.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.