Ban hành Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình

Ngày 30/7/2022, UBND tỉnh Hòa Bình ra Quyết định số 1545/QĐ-UBND, ban hành Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình ( DDCI). 

Theo đó, chỉ số thành phần của Chỉ số DDCI cấp huyện bao gồm: Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép (gồm 10 chỉ tiêu nhỏ); Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng (6 chỉ tiêu nhỏ); chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa (5 chỉ tiêu nhỏ); Tính năng động của chính quyền địa phương (7 chỉ tiêu nhỏ); Chi phí thực hiện thủ tục hành chính và tuân thủ quy định pháp luật (6 chỉ tiêu nhỏ); Chi phí không chính thức (5 chỉ tiêu nhỏ); Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh (4 chỉ tiêu nhỏ); Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (8 chỉ tiêu nhỏ); Tiếp cận đất đai (4 chỉ tiêu nhỏ).

Chỉ số thành phần của Chỉ số DDCI các sở, ban, ngành bao gồm: Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép (gồm 6 chỉ tiêu nhỏ); Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng (6 chỉ tiêu nhỏ); Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa (5 chỉ tiêu nhỏ); Tính năng động của sở, ban, ngành (7 chỉ tiêu nhỏ); Chi phí thực hiện thủ tục hành chính và tuân thủ quy định pháp luật (6 chỉ tiêu nhỏ); Chi phí không chính thức (5 chỉ tiêu nhỏ); Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh (4 chỉ tiêu nhỏ); Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý (6 chỉ tiêu nhỏ).

Các cơ quan thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh theo Bộ chỉ số DDCI gồm UBND các huyện, thành phố và 26 sở, ngành gồm: Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Công an tỉnh; Sở Công Thương; Sở GD&ĐT; Sở GTVT; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở KH&CN; Sở LĐ-TB&XH; Sở NN&PTNT; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở VH-TT&DL; Sở Xây dựng; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công ty Điện lực Hòa Bình; Cục Quản lý thị trường; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hoà Bình.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành, UBND tỉnh yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xây dựng phiếu đánh giá bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan; thường xuyên cập nhật, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh của UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành hoàn thành trước ngày 30/11 hằng năm. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, gửi Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm cơ sở xác định số lượng phiếu hỏi cho phù hợp.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.