Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Quyền lợi - nghĩa vụ của hội viên

  23/02/2017

1. Quyền lợi
 Được tham gia Đại hội, được ứng cử, bầu cử vào BCH và các chức danh khác của Hội (trừ hội danh dự và hội viên liên kết).
 - Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc của Hội
 - Được Hội phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, bội dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật bằng các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, dự các lớp đào tạo, huấn luyện, trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tham quan khảo sát ở trong nước và ngoài nước.
 - Được phát biểu ý kiến và kiến nghị các nguyện vọng với các cơ quan của Đảng, Mặt trận và Chính quyền xem xét và giải quyết vấn đề của mình thông qua Ban Thường trực hội.
 - Được cấp thẻ hội viên, được tham gia sinh hoạt trong các tổ chức của Hội.
 - Được sử dụng dịch vụ của Hội do Hội tổ chức.
 - Được giúp đỡ, hỗ trợ của Hội trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh chính đáng và trong phạm vi quyền hạn của Hội.
 - Được xin ra khỏi Hội hoặc được tạm hoãn nghĩa vụ với Hội trong thời gian 01 năm vì lý do kinh doanh hoặc sức khoẻ.
 -  Được hưởng các chế độ và các quyền lợi khác theo quy chế của Hội đề ra.
 - Hội viên Danh dự và hội viên liên kết được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử, biểu quyết.
 
2. Nghĩa vụ
- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật, của nhà nước và các quy định tại Điều lệ này. Thực hiện nghị quyết của Hội.
- Sinh hoạt đều đặn, đầy đủ các phiên họp thường kỳ và bất thường của Hội.
- Đóng hội phí đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định.
- Cung cấp thông tin - số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hội
- Tích cực tham gia các hoạt động của Hội, tuyên truyền phát triển hội viên mới, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
- Bảo vệ uy tín của Hội, Không được nhân danh Hội trong các quan hệ cá nhân.
 
HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH HÒA BÌNH
Ðịa chỉ: Tầng 4, TTVLXD Hoàng Sơn, tổ 1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình
Ðiện thoại: 02186.288.089 - Email: Lienhe@HoiDoanhNghiepHoaBinh.com
Website: www.HoiDoanhNghiepHoaBinh.com

Bình luận

Tin tức mới

Đơn đăng ký hội viên

Đơn đăng ký hội viên

HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH HÒA BÌNH Ðịa chỉ: Tầng 4, TTVLXD Hoàng Sơn, tổ 1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình Ðiện thoại: 02186.288.089 - Email: Lienhe@HoiDoanhNghiepHoaBinh.com Website: www.HoiDoanhNghiepHoaBinh.com