Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Ông Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình được bầu vào ủy viên Ban thường vụ TW Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

  02/02/2018

Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Vinasme) lần thứ II (Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021).

  Tại Hội nghị được sự tín nhiệm của các đại biểu ông Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình đã được bầu vào ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

vinasmebiá.jpg

Bình luận

Tin tức mới