Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TỈNH HÒA BÌNH

  24/02/2017
  Sáng 24/10, UBND tỉnh đã phối hợp với Phòng Công nghiệp thương mại Việt Nam, Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng môi trường đầu tư tỉnh Hòa Bình. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; các sở, ban, ngành chức năng; và hơn 70 lãnh đạo doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.

 

         Tỉnh đã có nhiều cố gắng cải thiện môi trường kinh doanh. Tính đến ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có 379 dự án đầu tư còn hiệu lực (trong đó có có 24 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài) với số vốn đăng ký 227 triệu USD và 36.526 tỷ đồng, tăng 4,4 lần so với năm 2005; số doanh nghiệp đăng ký hoạt động hiện có trên 2.000, tăng 50% so với năm 2005. Mặc dù vậy môi trường đầu tư của tỉnh chưa thực sự hấp dẫn. Theo đánh giá của Phòng TMCN Việt Nam và Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam thì chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2011 tỉnh Hòa Bình tăng 13 bậc so với năm 2010 và đứng thức 47/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng. Như vậy, tỉnh cần tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh hơn nữa.

IMG_0188

(Lãnh đạo UBND tỉnh, Phòng TMCN Việt Nam và các doanh nghiệp tại hội thảo)

           Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến có giá trị của các chuyên gia phòng TMCN Việt Nam cung cấp những thông tin, phân tích cách thức đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hòa Bình so sánh với các tỉnh, thành phố, tập trung vào các chỉ số thành phần như: cải cách hành chính, thủ tục đất đai, xây dựng, cấp phép kinh doanh, thuế; giải phóng mặt bằng; chi phí không chính thức, tính minh bạch; sự năng động của chính quyền… Từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh.

IMG_0173

(Phát biểu của ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam) 

          Chủ tịch Phòng TMCN Việt Nam Vũ Tiến Lộc phát biểu: VCCI cam kết hợp tác chặt chẽ với tỉnh triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hòa Bình đi sau một số tỉnh, thành phố khác về thu hút đầu tư nhưng cũng là cơ hội để rút kinh nghiệm xây dựng chiến lược dài hạn về thu hút đầu tư bền vững. Tỉnh cần được nhìn nhận trong bối cảnh mới xác định là cửa ngõ, vùng lan tỏa của Thủ đô Hà Nội, có những lợi thế phát triển công nghiệp- dịch vụ- nông nghiệp. Tin tưởng với quyết tâm chính trị của tỉnh và những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng minh bạch, nhất quán từ chủ trương, chính sách đến hành đồng của các cấp lãnh đạo đến CBCC sẽ tạo động lực để cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Chủ tịch Phòng TMCN VN Vũ Tiến Lộc đề xuất tỉnh nên xây dựng chương trình hành động về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, lồng ghép với kế hoạch, quy hoạch phát triển KT-XH; phân công trách nhiệm từng sở, ngành chức năng để tổ chức thực hiện. Hội Doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò, tổ chức đối thoại tiếp xúc đối thoại với các cấp chính quyền các sở ngành, quan tâm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hiến kế tìm giảm pháp hiệu quả để cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

IMG_0202

(Phát biểu của ông Bùi Văn Tỉnh- Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

           

             Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu giúp tỉnh đưa ra những giải pháp nâng cao chất lương môi trường đầu tư. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành chức năng tập trung thực hiện quyết liệt Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích đầu tư tại tỉnh Hòa Bình. Xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các sở, ngành chức năng tổ chức rà soát, thống kê các thủ tục hành chính, các dịch vụ công phục vụ doanh nghiệp và người dân; rà soát các chỉ số thành phần, các lĩnh vực yếu kém và trung bình, đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện công khai các biểu mẫu, hướng dẫn; chủ động đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận kế hoạch phát triển KT-XH, các văn bản cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, của tỉnh; các kế hoạch, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới; bản đồ quy hoạch sử dụng đất; chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; nâng cao độ mở, tính tiện ích trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành; huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực… UBND tỉnh cập nhật, lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp và người dân, thường xuyên rà soát kiểm tra, đánh giá chất lượng công vụ của các sở, ngành chức năng, kiên quyết xử lý những trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, xây dựng môi trường kinh doanh thực sự minh bạch và hiệu quả.

Bình luận

Tin tức mới