Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Hội DNN&V tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

  28/02/2017

 

6 tháng đầu năm, Hội DNN&V tỉnh đã tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp nâng cao vai trò, uy tín của tổ chức Hội, tiếp tục đưa công tác Hội đi vào nề nếp và có chiều sâu mang lại hiệu quả cao. Hội DNN&V tỉnh đã làm tốt vai trò là cầu nối, gắn kết kết cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp; tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất xuất với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành chức năng triển khai những giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ giúp doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển SXKD. Nhiều doanh nghiệp hội viên đã cơ cấu lại sản xuất, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực, trình độ quản trị SXKD tốt đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương như công ty Hoàng Sơn, An Thịnh, Toàn Cầu... Cộng động doanh nghiệp tỉnh tích cực hưởng ứng các chương trình từ thiện xã hội vì cộng đồng, tổ chức tặng hàng nghìn suất quà cho người nghèo dịp Tết nguyên đán 2014, hưởng ứng và tham gia các chương trình hướng về biển, đảo quê hương, tham gia ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ thanh niên xung phong, quỹ chất độc da cam…Mặc dù vậy công tác Hội và hoạt động của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động của một số chi hội hạn chế, doanh nghiệp khó tiếp cận với ngân hàng…

 

Hội DNN&V tỉnh đã thảo luận và đưa ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm: Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, chăm lo thiết thực đến quyền lợi chính đáng của hội viên, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu học hỏi kinh nghiệm, văn hóa, thể thao; kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách, ghi nhận và phản ánh kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp chuyển tải đến lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chức năng phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, triển khai những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Bình luận

Tin tức mới