Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Giới thiệu chung về Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

  23/02/2017

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình (HBSME) được thành lập theo quyết định 1991 ngày 07/10/2005  của UBND tỉnh trên cơ sở thống nhất các thành viên: Câu lạc giám đốc doanh nghiệp; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hòa Bình là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự  nguyện của các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế - xã hội, các nhà quản lý, các nhà khoa học, kỹ thuật, chuyên môn trong và ngoài tỉnh Hòa Bình có mục đích hợp tác, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trong hợp tác với các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội khác ở trong nước và nước ngoài, nhằm góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình phát triển.
 Hiệp hội là đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng trong bộ máy quản lý của Nhà nước.
Hiệp hội hoạt động trên phạm vị tỉnh Hòa Bình, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại ngân hàng.
 
HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH HÒA BÌNH
Ðịa chỉ: Tầng 4, TTVLXD Hoàng Sơn, tổ 1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình
Ðiện thoại: 02186.288.089 - Email: Lienhe@HoiDoanhNghiepHoaBinh.com
Website: www.HoiDoanhNghiepHoaBinh.com

Bình luận

Tin tức mới