Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Đối thoại tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp KCN và nhà đầu tư nước ngoài

  21/07/2017

Để phục vụ buổi đối thoại này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phát phiếu ghi nhận và giải đáp ý nghị đề xuất ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp KCN. Sở KH&ĐT đã phát phiếu hỏi đến 72 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đến ngày 17/7, Sở KH&ĐT nhận được phản hồi của 13 doanh nghiệp trong KCN, nhà đầu tư nước ngoài phản ánh trong quá trình sản xuất, kinh doanh với 29 ý kiến nêu khó khăn, vướng mắc tập trung vào các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng; xác định nguồn góc đấtđơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; cấp điện, cấp nước; giao thông- vận tải; thuế, ngân hàng; lao động, việc làm; thanh tra,kiểm tra. Quá trình tổng hợp ý kiến cho thấy số lượng kiến nghị về chất lượng lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà đầu tư tăng gấp 2,5 lần so với hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần trước được tổ chức vào tháng 4/2017.

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, các sở ngành chức năng đã trả lời, giải đáp nhiều của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đề xuất kiến nghị liên quan đến những vấn đề giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cấp phép dự án đầu tư, xây dựng nhà ở công nhân tại KCN Lương Sơn, chất lượng cấp điện phục vụ sản xuất, việc quản lý xe quá khổ, quá tải; cơ chế khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư…

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cho rằng, chất lượng và hiệu quả đối thoại lần này được cải thiện rõ rệt, cơ bản sự đồng tình với giải đáp của cơ quan nhà nước và chỉ đạo cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh về hướng giải quyết kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Cao Sơn kiến nghị hỗ trợ chính quyền quản lý tốt quy hoạch để triển khai dự án hạ tầng giao thông.

Tiếp thu các kiến nghịcủa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang cho rằng: Việc tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp KCN, nhà đầu tư nước ngoài nằm trong chương trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo tinh Nghị quyết 19 và NQ 35 của Chính phủ về những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. UBND tỉnh đang đổi mới và nâng cao chất lượng đối thoại, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư để có sự chỉ đạo giải quyết cụ thể theo hướng xác định rõ thời gian và gắn với trách nhiệm giải quyết, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư làm ăn thành công nhằm xây dựng chính quyền đồng hành, chính quyền phục vụ doanh nghiệp và người dân vì sự phát triển chung của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và có chỉ đạo trực tiếp giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong đó, đối với kiến nghị, đề xuất của Hiệp Hội doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng giao thông, xử lý rác thải, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng, dư địa phát triển của tỉnh, UBND tỉnh sẽ làm việc và có chỉ đạo cụ thể theo chuyên đề. Đối với kiến nghị của Công ty Xi măng Trung Sơn về vấn đề quy hoạch, cấp phép dự án, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các ngành chức năng và UBND huyện Lương Sơn báo cáo làm rõ, trả lời trước 30/8…

Theo: Báo Hòa Bình.

Bình luận

Tin tức mới