Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Điều lệ của Hội

  23/02/2017

Điều 1 Tên gọi
Điều 2    Tôn chỉ mục đích
Điều 3    Tư cách pháp nhân
Điều 4    Lĩnh vực và phạm vi hoạt động
Điều 5    Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội
Điều 6    Hội viên
Điều 7    Quyền lợi (hạn) của hội viên
Điều 8    Nghĩa vụ của hội viên
Điều 9 Thủ tục gia nhập hội
Điều 10     Chấm dứt tư cách hội viên
Điều 11    Nguyên tắc tổ chức
Điều 12     Tổ chức hội
Điều 13    Đại hội
Điều 14    Ban chấp hành
Điều 15    Ban thường trực Hội
Điều 16    Văn phòng Hội
Điều 17 Ban kiểm tra
Điều 18     Ban tổ chứcTôn chỉ mục đích
Điều 19    Ban tài chính
Điều 20    
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình có tài khoản riêng. Tài chính hoạt động
theo nguyên tắc tự trang trải. Mở sổ sách cân đối thu - chi, báo cáo tài
chính công khai ngân sách hàng năm và nhiệm kỳ
Điều 21    Quản lý, sử dụng tài chính (ngân sách) của Hội
Điều 22    Khen thưởng
Điều 23    Kỷ luật
Điều 24    
 Điều lệ này gồm 07 chương 27 điều được thông qua tại Đại hội nhiệm  kỳ IV ngày 28 tháng 10 năm 2010 tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điều 25    
 Việc sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ Hội phải được Đại hội nhất trí và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mới có giá trị thực hiện
Ấn vào đây để tải về nội dung chi tiết của Điều lệ Hội
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH HÒA BÌNH
Ðịa chỉ: Tầng 4, TTVLXD Hoàng Sơn, tổ 1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình
Ðiện thoại: 02186.288.089 - Email: Hiephoidoanhnghieptinhhoabinh@gmail.com
Website: www.HoiDoanhNghiepHoaBinh.com

Bình luận

Tin tức mới