Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Hiển thị
  23/02/2017

Đơn đăng ký hội viên

HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH HÒA BÌNH Ðịa chỉ: Tầng 4, TTVLXD Hoàng Sơn, tổ 1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình Ðiện thoại: 02186.288.089 - Email: Lienhe@HoiDoanhNghiepHoaBinh.com Website: www.HoiDoanhNghiepHoaBinh.com

  23/02/2017

Quyền lợi - nghĩa vụ của hội viên

Được Hội phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, bội dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật bằng các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, dự các lớp đào tạo, huấn luyện, trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tham