Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Chương trình đào tạo về chính sách, pháp luật Thuế năm 2020

  12/11/2020

Chương trình được giảng dạy bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, hội viên của Hội tư vấn thuế Việt Nam.

Bình luận